_

Cena prekladu

PREKLADY BEZ HRANÍC

Cenovú kalkuláciu na preklady, úradné preklady, jazykové korektúry, či doplnkové služby vám vypracujeme vždy na požiadanie. Snažíme sa ponúknuť čo najvýhodnejšie ceny. Informatívne preklady u nás získate už od 9 eur za normostranu.

Aby ste si vedeli predstaviť orientačné náklady za naše služby, dovoľujeme si priložiť základné informácie ako pri cenotvorbe postupujeme. Za jednu normovanú stranu (NS) sa považuje 1800 úderov vrátane medzier, prípadne počet slov v texte, pričom najmenšou jednotkou je jedna NS, teda počíta sa aj začatá, neúplná strana.

FS – fyzická strana je jedna strana dokumentu určená na preklad do iného jazyka alebo za účelom iného spracovania bez ohľadu na veľkosť textu na tejto strane.

J – jednotka úradného prekladu = FS (strana úradného dokumentu) alebo NS, pokiaľ FS prekročí rozsah 1800 úderov vrátane medzier.

Hodina tlmočenia/práce = každá začatá hodina. Deň je viac ako 4, maximálne 8 hodín. 1/2 deň je viac ako jedna hodina, maximálne 4 hodiny.

V prípade expresných prekladov k cenníkovým cenám pripočítavame príplatok po dohode a odsúhlasení klientom.

Cenovú kalkuláciu ohľadne administratívnych a asistenčných služieb, grafických prác a ostatných doplnkových služieb Vám vypracujeme podľa špecifík objednávky.

Verified by MonsterInsights