Certifikáty kvality ISO pri prekladoch a tlmočení

Spoločnosť PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o. spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality v prekladateľských službách. Sme držiteľmi Certifikátu EN ISO 17100:2015 a zaviedli sme systém manažérstva kvality v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb STN EN ISO 9001:2016.

Zavedenie týchto noriem znamená, že v PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o. sú prísne sledované procesy vo firme, ktoré sú jasne popísané, kontrolované, vyhodnocované v záujme zabezpečenia požiadaviek klientov. Využívaním osvedčených procesov a získaním certifikátov sa proces kvalitne poskytnutých služieb nekončí.

Pre manažment spoločnosti to predstavuje predovšetkým snahu o zvýšenie intenzity povedomia cieľovej skupiny o značke pôsobiacej predovšetkým v západoslovenskom regióne a rozmach podnikania.

Verified by MonsterInsights