Čo by mal spĺňať kvalitný profesionálny prekladateľ?

Čo by mal spĺňať kvalitný profesionálny prekladateľ?

Zdieľaj s priateľmi

Možno vás bavia cudzie jazyky a rozmýšľate nad tým, že by ste v budúcnosti orientovali vašu kariéru tak, aby ste vaše jazykové znalosti využili aj v práci. Dnes sa na mnohých pozíciách bez cudzieho jazyka jednoducho nezaobídete.  Ak uvažujete nad tým, že by ste sa v budúcnosti prekladateľstvom aj živili, pripravili sme pre vás rady, čo by mal spĺňať kvalitný profesionálny prekladateľ. Možno vás článok bude inšpirovať k ceste za vašou kariérou.

Láska k jazykom (nielen k cudzím) 

Rozhodujete sa, čo v budúcnosti robiť a bavia vás cudzie jazyky? Láska k jazyku je jeden z podstatných bodov, ktorý vás môže priviesť ku kariére prekladateľa. Je to podobné ako u kuchára. Keď svoju prácu miluje, pripraví dokonalé jedlo. Cítite to pri každom súste, ktoré vložíte do úst. Možno sa práve preto zvykne hovoriť, že keď je jedlo chutné, tak kuchár doň istotne primiešal aj neviditeľnú ingredienciu – lásku. Rovnako, ani kvalitný prekladateľ sa nezaobíde bez lásky k jazykom. A nielen k tým cudzím. Dôležitým predpokladom k úspechu a kvalite je totiž aj ovládanie materinského jazyka.

Certifikát

Na to, aby ste sa stali kvalitným prekladateľom, je potrebné dosiahnuť určitú úroveň jazyka. Konkrétne ide o úroveň C2. Tá sa dá dosiahnuť rôzne. Buď vyštudujete jazyk na univerzite, prípadne si znalosti zabezpečíte cez rôzne kurzy či školenia. Alebo ste pôsobili v krajine, kde ste sa naučili cudzí jazyk na úrovni vášho materinského. Potom už stačí, ak svoje znalosti potvrdíte certifikáciou. Výsledkom by mal byť medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý vám poskytne základný doklad pre vašu ďalšiu prácu.

Špecializácia

Sú detaily, ktoré iba ťažko správne pochopíte a preložíte, ak sa nešpecializujete na daný odbor. Preto je dnes vítané, aby bol prekladateľ nielen zručný v jazyku, ale aj v konkrétnej oblasti, v ktorej realizuje preklady. Predsa len, strojný inžinier asi ťažko správne preloží odbornú terminológiu z oblasti stomatológie alebo chirurgie.
Preto v našej spoločnosti PREKLADY BEZ HRANÍC zadávame vypracovanie prekladov našim prekladateľom aj s ohľadom na ich odbornosť.

Kvalitný prekladateľ je u nás vítaný

Spolupracovať s kvalitnými prekladateľmi je pre nás cťou. Neustále dopĺňame našu databázu o spolupracovníkov. Ak už máte skúsenosti, alebo sa práve chystáte začať svoju kariéru ako prekladateľ, kontaktujte nás.


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights