Dbajte na SEO aj pri preklade web stránky

Preklad SEO

Zdieľaj s priateľmi

Ak aktuálne stojíte pre otázkou, ako čo najsprávnejšie zabezpečiť preklad textu na webovú stránku, tento článok je určený pre vás. Kvalitný preklad Vašej stránky za použitia správnych kľúčových slov aj v cudzom jazyku môže znamenať Vašu úspešnú SEO kampaň aj v cudzích jazykoch. Či už sa jedná o preklady popisov produktov alebo, marketingové texty Vášho webu, či newsletter kampane, správny preklad do cudzieho jazyka bude mať vplyv na Vašu SEO stratégiu v cudzom jazyku.

Čo zvážiť pri viacjazyčných stránkach
Preloženie webovej stránky by malo v sebe zahŕňať viacero aspektov. Nejde totiž iba o presný preklad textov. Ideálne je, ak sa berie v úvahu aj adaptácia webu tak, aby pre návštevníkov mimo Slovenska pôsobila očakávaným dojmom. Dôležitý je aj tzv. tone of voice – tón komunikácie, akým sa prihovárate k návštevníkom vášho webu v cudzom jazyku. Váš content marketing by mal mať rovnakú výpovednú hodnotu ako v materinskom jazyku. Preklad obsahu a SEO atribútov Vašich webových stránok zverte preto do rúk profesionálnych prekladateľov.

Tón komunikácie zvykne byť dosť často podceňovaný. A nielen pri prekladoch. Hlavne v menších a stredných firmách často netušia, že by sa mali takým niečím vôbec zaoberať. Vhodný tón akým komunikujete vám však môže priniesť viacero benefitov.

  1. Zaujmete vašu cieľovú skupinu
  2. Odlíšite sa od konkurentov
  3. Zvýšite u klientov dôveryhodnosť

Ak je tón komunikácie zvolený naozaj správne, pomôže vám v každej oblasti vášho podnikania. Vaši zákazníci rýchlejšie a lepšie pochopia hodnoty, ktorými sa riadite a skôr prijmú produkt alebo službu, ktorú im ponúkate.

Preklad textu na webovú stránku – na čo si dať pozor ?
Ak prekladáte webové stránky, vyhnite sa takzvaným otrepaným frázam v danom jazyku. Tiež používaniu superlatívov – že ste najlepší na trhu. Zvykne to potenciálnych klientov odrádzať. Je fajn, ak ste osobní. Neosobných textov bez emócií je plný internet.

Lacný preklad

Aký postup zvoliť pri preklade obsahu webových stránok ?
Možno sa budete čudovať, ale klasický postup pri preklade je stále in. Žijeme síce v dobe plnej technológií, kde vám množstvo postupov a práce uľahčujú aplikácie a programy. Napriek týmto možnostiam je často najideálnejším riešením klasický preklad. Zoberiete text, preklopíte ho do wordu, odovzdáte prekladateľovi a následne ručne vložíte na web.  Najmä ak chcete dosiahnuť presnosť a precíznosť, aby vaša stránka dosiahla ten správny „reach“. Automatické preklady webových stránok môžu byť nepresné a v niektorých prípadoch neefektívne.

Potrebujete preložiť SEO texty na vašu webovú stránku?
Ak práve stojíte pred úlohou prekladu webových stránok do iného jazyka, budeme radi, ak sa s požiadavkou obrátite na nás. Preklady realizujeme v 42 jazykoch a preto veríme, že budeme schopní pokryť vaše potreby.


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights