PREKLADY BEZ HRANÍC

Jazykové korektúry a úpravy textov
v rukách odborníkov

SÚ JAZYKOVÉ KOREKTÚRY NEVYHNUTNÉ ?

Aby texty zapôsobili, nestačí vytvoriť jedinečný a pútavý obsah. Nesformátovaný text spolu s gramatickými a štylistickými chybami spôsobí, že čitateľ sa kvôli nespisovným výrazom či hrúbkam nedokáže sústrediť na text a často krát ho zavrhne. Ako sa vraví, nikto nie je neomylný a preto ak potrebujete svojim písomným prejavom zapôsobiť, zverte svoje materiály do našich rúk. V spoločnosti PREKLADY BEZ HRANÍC pracujú študovaní lingvisti a preto nezáleží na tom,  v akom jazyku sú vaše texty napísané.
Možno si poviete, že gramatiku ovládate. Avšak v mnohých prípadoch, ak chcete uspieť, nejde len o gramatiku, ale aj o štylistiku a celkový tón textu.

HLAVNE SPRÁVNE

Naším cieľom je poskytovať profesionálnu úpravu akýchkoľvek textov po stránke pravopisnej, gramatickej, ako aj štylistickej. Zabezpečíme, aby sa v  odborných či obyčajných textoch nenachádzali nespisovné či slangové výrazy, skontrolujeme skloňovanie, väzby slov, čiarky, slovosled a podobne. Text dôkladne prečítame a zanalyzujeme.
Na opakujúce sa a klišé výrazy aplikujeme použitie synoným, ktoré text spestria.
Pre aké texty je táto služba určená? Jazyková korektúra je vhodná pre všetky texty, ktoré chcete publikovať v časopise, popisy výrobkov, manuály, ale aj pre prejavy a podobne.

 

Jazykové korektúry s odborným tímom.

Nie ste práve najzručnejší v práci s Microsoft Office? Stalo sa Vám už, že pri písaní práce sa Vám text posunul, zmazal alebo poprehadzoval?  „Uprataný“ vzhľad budí dobrý dojem a preto  okrem jazykovej korektúry zabezpečujeme formálnu úpravu dokumentu. Riadkovanie, znaky, typ písma, číslovanie strán, oddiely, zalamovanie, názvy, obsah, citácie, vkladanie
obrázkov, popisy, bibliografické skratky, značky, odseky, poznámky pod čiarou
sú pre nás hračkou.

Objednávka online

Naše služby môžete využiť okamžite nezáväznou online objednávkou.

Cenník služieb

Základný cenník služieb, ktorý obsahuje metodiku kalkulácie cien.

Nezáväzná kalkulácia

Preklad vášho textu naceníme do 20 minút. Samozrejme nezáväzne!
Verified by MonsterInsights