Kedy potrebujete úradný preklad?

Kedy potrebujete úradný preklad a obyčajný preklad nestačí?

Zdieľaj s priateľmi

Kedy potrebujete úradný preklad a obyčajný preklad nestačí?

Tak ako v mnohých iných oblastiach, ak sa v bežnom živote nestretáte s terminológiou, ktorá sa týka úradných prekladov, môžete sa veľmi ľahko stratiť. Možno si poviete, že vás sa to netýka, doteraz ste úradný preklad nepotrebovali a zaobídete sa bez neho aj v budúcnosti. Kedy potrebujete úradný preklad a obyčajný preklad nestačí? A čo to vlastne úradný preklad dokumentov je?

Úradný preklad a jeho definícia

Ak budete písať list priateľovi, úradný preklad nebudete potrebovať. Je však veľa situácií, pri ktorých sa úradnému prekladu nevyhnete. Úradný preklad sa odlišuje od obyčajného-bežného prekladu tým, že je určený na použitie v úradnom styku. Veľmi často sa pri požiadavke úradov na úradný preklad stretnete aj s terminológiou súdny preklad, alebo úradný preklad s pečiatkou.

Čo musí úradný preklad spĺňať?

V prvom rade musí byť úradný preklad preložený prekladateľom, ktorý disponuje oprávnením robiť úradné preklady. Na internete je dostupný zoznam prekladateľov, ktorí majú oprávnenie vykonávať činnosť úradného prekladateľa. Úradný preklad musí byť preložený tak, aby sa úplne obsahovo rovnal originálu dokumentu. Úradný preklad vo finálnej fáze tvorí originálny dokument v cudzom jazyku, preklad originálneho dokumentu vyhotovený prekladateľom, ktorý má oprávnenie na úradné preklady a vyhlásenie úradného prekladateľa (tzv.doložka k úradnému prekladu). Všetky tieto dokumenty sa zviažu dovedna do jedného zväzku (zvyknú sa zviazať trikolórou). V prípade, ak sa takto zviazaný dokument akokoľvek rozviaže, považuje sa za neplatný.

HODNOTENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PBH

Kedy potrebujete úradný preklad a obyčajný preklad nestačí?

Mali ste sobáš v zahraničí? Idete študovať do Rakúska, alebo sa vám črtá nová pracovná pozícia mimo Slovenska? Kúpili ste auto v Belgicku alebo v inej krajine a potrebujete ho prihlásiť na polícii? Tieto a mnohé ďalšie situácie vás privedú k úradnému prekladateľovi. Ak vlastníte firmu a obchodujete so zahraničím, často budete potrebovať úradný preklad faktúr, výpisu z obchodného registra, alebo zmlúv, či certifikátov. Vo všetkých uvedených situáciách sa môžete s dôverou obrátiť na PREKLADY BEZ HRANÍC, pretože vyhotovujeme úradné preklady z/do 42 jazykov (zoznam nájdete tu na stránke v spodnej časti) už viac ako desať rokov a naši prekladatelia  spĺňajú všetky zákonom dané požiadavky.

Originál sa zviazaním úradného prekladu znehodnotí

Ako sme uviedli vyššie, úradný preklad je vyhotovený tak, že sa jednotlivé listy predierkujú a zviažu do jedného zväzku. Preto si je treba uvedomiť, že ak priložíte originál dokladu, prídete oň. K úradnému prekladu prikladajte notársky overenú kópiu. Originálny doklad odporúčame priložiť iba v prípadoch, kedy viete originál opätovne získať (napríklad výpis z obchodného registra) alebo má časovo limitovanú platnosť( potvrdenie o trvalom, alebo prechodnom pobyte a iné).

Ktoré predpisy upravujú činnosť prekladateľov a tlmočníkov?

  • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ZZTP)
  • vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  • inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Veríme, že sme vám pomohli zorientovať sa. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa na nás mailom, alebo telefonicky na našej Hotline linke. Osobne nás môžete navštíviť počas úradných hodín v Bratislave a Dunajskej Strede.


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights