Viete aký je lacný preklad? A kto vám taký preklad urobí?

Lacný preklad

Zdieľaj s priateľmi

Lacný preklad Strojový preklad Computer-assisted translation

Lacný preklad Strojový preklad Computer-assisted translation

Lacný preklad je vyhotovený rýchlo. Niekedy aj narýchlo. Je cenovo dostupný. Dopyt po rýchlom preklade vznikol nárastom životného tempa. Takýto bleskový a grošový preklad pre vás vyhotoví ktokoľvek, aj vy sám. Ako na to? Stačí si otvoriť váš počítač a zadať text, ktorý chcete mať preložený, do jedného z počítačom podporovaných nástrojov.

Dnes si vysvetlíme rozdiel medzi strojovým prekladom a počítačovým prekladom. Mohli by sme tvrdiť, že je to jedno a to isté, veď počítač je stroj, ergo ide o počítačom vyhotovený preklad. Prekladatelia by však s vami už tak ľahko nesúhlasili. Takéto tvrdenie by vám hneď vyvrátili, prinajmenšom ho začali rozpitvávať a vysvetľovať vám, ako to v skutočnosti vlastne je.

Prekladový softvér

Prekladový softvér alebo prekladateľské nástroje pomáhajú prekladateľom s prekladom textov. Teraz si povieme, čo to je vlastne za „sersám“. Existujú dva druhy prekladového softvéru:

  1. Strojový preklad (machine translation alebo automatický, okamžitý preklad) je softvér, ktorý generuje preklady od začiatku až po koniec bez toho, aby bol použitý ľudský zásah. Zdrojové texty sú kompletné preložené strojmi (počítačové algoritmy), pričom do procesu nie sú zapojení ľudia. Pretože ľudia nie sú súčasťou procesu prekladu, presnosť preloženého textu je často nižšia a vyžaduje dodatočnú ľudskú úpravu.

Výhody: nízke náklady a rýchlosť, spracovanie veľkého množstva textu takmer okamžite. Takýto preklad vám poskytne napríklad Google Translate.

Nevýhody: presnosť a kvalita strojového prekladu sú obmedzené, a tento preklad sa neodporúča použiť v publikáciách, návodoch na používanie, formálnych textoch, prednáškach, prezentáciách a pod.

  1. Computer-assisted translation (CAT) je softvér, ktorý využívajú prekladatelia, ktorých toto remeslo živí – teda sú to profesionáli, odborníci, ktorí dbajú na kvalitu, prekladajú samostatne, využívajú svoje vedomosti, špecializáciu, jazykové znalosti, gramatiku a pod.

Výhody: zdrojové texty prekladajú ľudia, ktorým pomáhajú funkcie, ktoré môžu zlepšiť rýchlosť a presnosť prekladu v procese. Najznámejšou funkciou na zlepšenie efektívnosti procesu prekladu je prekladová pamäť (TM, databázy textov vo viacerých jazykoch) a terminologické databázy (ktoré pomáhajú prekladateľom efektívne ukladať a opakovane používať terminológiu). Prekladatelia sa nespoliehajú na strojový preklad, ale niekedy ho použijú ako referenciu.

Nevýhody: vyššia cena, náročnejší na čas, vedomosti, kvalitu.

Kvalita strojového textu

Kedy môžeme prikývnuť na kvalitu strojového prekladu? Prekladatelia sa rozhodnú využiť strojový preklad vtedy, ak ide o jednoduchý a jasný text. V takom prípade môžu použiť preklad vygenerovaný strojom, avšak ho skontrolujú a vykonajú v ňom zmeny za účelom zlepšenia jeho kvality.

Ide o strojový preklad, ak hovoríte o okamžitom preklade bez ľudského kontaktu a nestojí vás to ani cent.

Ide o počítačom podporovaný preklad (CAT), ak hovoríte o softvéri, ktorý pomáha zvyšovať efektívnosť práce prekladateľa. CAT samozrejme je pre profesionálov, a nie je pre bežných používateľov.

Pôvodne publikované na termsoup.com.

Aký preklad potrebujete?

Spoločnosť PREKLADY BEZ HRANÍC je certifikovaná spoločnosť na ISO 17100:2015, ktorá poskytuje a zabezpečuje kvalitné bežné a úradné preklady s okrúhlou pečiatkou, šnúrou trikolórou, ktoré sú gramaticky správne, terminologicky konzistentné a cenovo dostupné. Nájdete nás v Bratislave, Dunajskej Strede a v Leviciach. PREKLADY BEZ HRANÍC


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights