Obhájili sme ISO certifikát a na kvalite prekladateľských služieb neuberáme

ISO certifikát

Zdieľaj s priateľmi

Náš dlhoročný klient sa na nás prednedávnom obrátil s požiadavkou, či by sme sa mohli spolu s nimi zapojiť do rozsiahleho prekladateľského projektu. Podmienkou však je, aby sme ako prekladateľská agentúra preukázali konzistentnosť nami ponúkaných prekladateľských služieb.

Naša firma Preklady bez hraníc, ako poskytovateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb je od roku 2018 pravidelne certifikovaná certifikačným orgánom. V tejto súvislosti boli vydané aj príslušné certifikáty, ktoré preukazujú, že nami zabezpečované prekladateľské a tlmočnícke služby sú v súlade s normami ISO 17100:2015 a ISO 9001:2016. Certifikácia je náročný proces, už len tým, že certifikačný orgán je zároveň aj audítor. A to musí byť aj prvostupňový aj druhostupňový.

Certifikované prekladateľské služby nás odlišujú od firiem, ktoré tortúru procesu certifikácie nepodstúpili. Zár.veň predstavujú konkurenčnú výhodu na trhu s úradnými prekladmi, prekladateľskými a tlmočníckymi službami.

Partner pre tlmočenie

Pomáha nám zlepšovať všetky aspekty nášho podnikania v oblasti jazykových služieb. Konzistentný prístup k poskytovaniu najlepších postupov a vysokokvalitné prekladateľské služby patria tiež medzi benefity, ktoré umožňujú zlepšovať interakciu s našimi zákazníkmi, zvyšovať ich lojalitu, dávajú klientom a zainteresovaným stranám dôveru v naše schopnosti, pomáhajú posilniť existujúce vzťahy a v neposlednom rade je to náš záväzok plniť potreby klientov osvedčenými postupmi, ktoré môžu viesť k vzájomnej prosperite.

V novembri tohto roku sme takúto skúšku profesionality absolvovali znovu. Výsledkom je certifikát kvality, ktorý je nielen pôsobivý, ale aj profesionálny.


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights