PREKLADY BEZ HRANÍC

Úradné a bežné preklady aj z/do jazykov,
z ktorých ani jeden nemusí byť slovenský

PREKLADY AJ EXPRESNE

Potrebujete expresne preložiť dokumenty? Zabezpečujeme obyčajné, odborné, úradné, právnické, technické či stavebné preklady z/do všetkých jazykov.

V ČOM SME INÍ?
Na trhu pôsobí nespočetné množstvo prekladateľov na voľnej nohe, ktorí nie sú dostatočne kvalifikovaní na vykonávanie svojej činnosti. PREKLADY BEZ HRANIC tvoria špičkoví prekladatelia vrátane rodených hovorcov, ktorí sú pre vás neustále k dispozícií. Naši kolegovia sú zapísaní v zozname prekladateľov a tlmočníkov, vďaka čomu môžu pracovať nie len pre fyzickú či právnu osobu, ale aj pre súd či iný orgán verejnej moci.

JAZYKY A PROFESIJNÉ ODBORY

Hľadáte preklady medzi európskymi alebo neeurópskymi jazykmi? Ponúkame úradné preklady vo všetkých svetových jazykoch. Svoje lingvistické znalosti vieme použiť v desiatkach rôznych profesijných odboroch ako napr. právo, bankovníctvo, účtovníctvo, financie, poisťovníctvo, zdravotníctvo, obchod,  medicína, farmaceutika, marketing, stavebníctvo, automobilový priemysel, strojárstvo, technika a iné.

Úradné a súdne preklady
Naše služby zahŕňajú:
Preklady medzi slovenským a českým jazykom.
Preklady medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi.
Preklady medzi dvomi jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský.
Odborné písomné vyjadrenie k prekladu.

ÚRADNÉ PREKLADY

Úradné (súdne overené) preklady s okrúhlou pečiatkou zviazané šnúrou trikolórou sú potrebné na oficiálne účely a pri styku so štátnou správou.

Patrí sem:

 • doklad o vzdelaní
 • pracovná zmluva
 • zmluva o dielo
 • kúpno-predajná zmluva
 • rodný list
 • sobášny list
 • výpis z registra trestov
 • výpis z obchodného registra
 • rozsudok
 • aspostila
 • notárske osvedčenie
 • technický preukaz
 • živnostenský list
 • osvedčenie o registrácií vozidla
 • potvrdenia rôzneho druhu
 • právne písomnosti
 • lekárske správy
 • uznesenia
 • darovacia zmluva a iné.

NEÚRADNÉ (OBYČAJNÉ ) PREKLADY

Ide o bežné alebo informatívne preklady ako napríklad  tlačové správy, texty do propagačných materiálov, návody na používanie.

ODBORNÉ PREKLADY

Odborný text zvyčajne obsahuje vysoko špecifické výrazy (tzv. termíny), ktoré sa vzťahujú na konkrétnu oblasť. Pri terminologicky náročných textoch obzvlášť dbáme na precíznom preložení každého výrazu. Odborné texty môžu byť články, publikácie, skriptá, učebnice a iné texty zo špecializovaných odvetví.

Objednávka online

Naše služby môžete využiť okamžite nezáväznou online objednávkou.

Cenník služieb

Základný cenník služieb, ktorý obsahuje metodiku kalkulácie cien.

Nezáväzná kalkulácia

Preklad vášho textu naceníme do 20 minút. Samozrejme nezáväzne!
Verified by MonsterInsights