Okrem prekladov vieme pre vás zabezpečiť aj iné služby. Tu si môžete prečítať ich súpis.  


Zdieľaj s priateľmi

Naša prekladateľská agentúra okrem bežných a úradných prekladov vie pre vás zabezpečiť aj iné služby. Tu si môžete prečítať ich súpis.

Prinášame vám neúplný zoznam služieb pridávajúcich hodnotu v prekladateľskom odvetví.

V dynamickom svete globalizácie a medzinárodnej komunikácie je dôležité, aby sme záujemcom o prekladateľské služby neponúkali iba samotné preklady, ale aj rozšírené služby, ktoré pridávajú hodnotu pre klientov.

Určite ste sa už aj vy ocitli v situácii, kedy byrokracia a administratívne úkony nemali konca-kraja, preto pri vybavovaní určitých udalostí, ako sú doklady pri životných situáciách – narodenie (preklad rodného listu), maturita (preklad vysvedčenia), sobáš (preklad sobášneho listu), alebo obchodných záležitostí – ako napríklad založenie spoločnosti (preklad spoločenskej zmluvy, preklad výpisu z registra trestov a pod.), zíde odborná pomoc a kvalitné poradenstvo, ako preklad zabezpečiť, aby vo finále ho akceptoval úrad, pre ktorý je určený.

V PREKLADY BEZ HRANÍC máme aj s týmito dodatkovými službami bohaté skúsenosti. Prečítajte si nižšie neúplný zoznam služieb, ktoré vám môžeme ako poskytovateľ jazykových služieb ponúknuť na zvýšenie plynulosti, hladkého priebehu vybavovania úradných záležitostí, kde sa vyžaduje úradný preklad v anglickom, nemeckom, ukrajinskom, slovenskom, maďarskom, talianskom alebo v akomkoľvek inom jazyku.

  1. Kultúrna konzultácia:

Poskytnutie kultúrnej konzultácie je neoceniteľným prínosom v oblasti prekladu. Poradenstvo týkajúce sa kultúrnych nuansí a očakávaní v cieľovom jazyku môže zabezpečiť, že preklad nie je len jazykovo presný, ale aj kultúrne vhodný.

  1. Jazyková lokalizácia:

Lokalizácia ide za rámec bežného prekladu. Ide o prispôsobenie obsahu tak, aby bol nielen jazykovo správny, ale aj prispôsobený miestnym štandardom a preferenciám vzhľadom na regionálne jazykové a kultúrne nuansy.

  1. SEO Optimalizácia:

V dnešnej digitálnej dobe je SEO (Search Engine Optimization) kľúčovým faktorom pre online úspech. My ako poskytovateľ lingvistických služieb vieme ponúknuť služby SEO optimalizácie pre preklady, aby zabezpečili, že webový obsah je viditeľný a nájdený vo vyhľadávačoch v rôznych jazykoch.

  1. DTP (Desktop Publishing):

DTP služby zahŕňajú formátovanie a grafickú úpravu textov tak, aby boli esteticky prijateľné a zhodné s predlohou. Toto je dôležité pri tlačovinách v s komplexným formátovaním, napríklad marketingových materiálov, ako sú návody na používanie, užívateľské príručky alebo prezentácie.

  1. Overovanie kvality:

Okrem klasických revízií a korektúr môžeme ako poskytovateľ jazykových služieb ponúknuť špecifické postupy na overovanie kvality prekladu. To môže zahŕňať použitie moderných nástrojov na kontrolu konzistencie, správnosti terminológie a výrazov a ďalších prvkov.

  1. Jazykový prieskum:

Poskytnutie služby jazykového prieskumu môže zahŕňať sledovanie jazykových trendov, analýzu použitia špecifických výrazov a fráz v danom odvetví a prispôsobovanie prekladu týmto zisteniam.

  1. Školenie a Workshop:

Môžeme ponúknuť aj školenia a workshopy pre našich klientov, aby lepšie porozumeli prekladateľským procesom, štandardom a postupom. Spolupráca s klientom je potom dynamickejšia a plynulejšia, a klient vie lepšie využívať prekladateľské služby.

  1. Konzultácie o bezpečnosti (NDA):

V prípade citlivých informácií môže byť konzultácia o bezpečnosti kľúčovým faktorom. Poskytnutie bezpečnostných protokolov a konzultácií o zabezpečení prekladu zabezpečuje, že citlivé údaje sú v bezpečí a sú v súlade s najnovšími bezpečnostnými štandardmi.

 

V dnešnom živom nepredvídateľnom prostredí je dôležité, aby sme ako poskytovateľ služieb neustále rozširovali svoj repertoár a pridávali hodnotu, ktorá presahuje rámec klasických prekladov. Týmto spôsobom môžeme nielen uspokojiť, ale aj príjemne prekvapiť našich klientov, ktorí už aj v súčasnosti vítajú našu snahu o poskytovanie doplnkových a dodatkových služieb s pridaným významom.

Potrebujete sa poradiť? Neváhajte nám napísať na office@prekladybezhraníc.sk alebo zavolajte nám na hot-line (0905 468 065)


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights