Poskytovanie prekladateľských služieb zabezpečujeme v súlade s príslušnými normami STN


Zdieľaj s priateľmi

Poskytovanie prekladateľských služieb zabezpečujeme

v súlade s príslušnými normami STN a normami platnými v členských štátoch EÚ. Spolupracujeme výlučne s odborne spôsobilými prekladateľmi a spĺňame:

 • prekladateľskú spôsobilosť, lebo vieme preložiť texty na požadovanej úrovni
 • jazykovú a textovú spôsobilosť, lebo rozumieme východiskovému jazyku a výborne ovládame cieľový jazyk
 • sme schopní vyhľadávať, získavať a spracovávať informácie, aby sme vyprodukovali cieľový text
 • naši interní aj externí prekladatelia majú kultúrnu spôsobilosť o miestnej kultúre
 • máme technické vybavenie, technické zdroje aj zručnosti na produkciu prekladov
 • poznáme SPRÁVNU odbornú terminológiu
 • prekladáme PRIMÁRNE INTERNE v súčinnosti s našimi internými zamestnancami-prekladateľmi
 • prekladáme rýchlejšie a ľahšie, lebo využívame CAT NÁSTROJE a inteligentnú prekladovú pamäť
 • úradný preklad vyhotovujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 • dbáme na SPRÁVNOSŤ PRESNOSŤ a DODANIE vždy včas
 • pôsobíme v troch mestách Levice, Bratislava, Dunajská Streda

Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights