Preklad úradných listín prostredníctvom služby štátu na pošte

Preklady a tlmočenie

Zdieľaj s priateľmi

Jednou z našich každodenných aktivít je úradný preklad verejných listín ako sú napr. Výpis z obchodného registra SR, Výpis z listu vlastníctva aj Výpis / Odpis registra trestov, či Kópia z katastrálnej mapy.

Vedeli ste však, že Slovenská pošta ponúka na cca 600 poštách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku na tzv. špecializovaných pracoviskách pôšt (Integrovaných obslužných miestach IOMO) služby štátu ako vydávanie verejných listín, ktoré sú použiteľné na všetky právne úkony?

IOMO alebo Integrované obslužné miesto občana, Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. Ceny služieb IOMO nájdete aj na stránkach Slovenskej pošty.

Prostredníctvom služieb IOMO, Vám i my v PBH radi urýchlime vybavenie úradného prekladu úradnej listinyV prípade, že sa nachádzate v zahraničí a potrebujete pre úradné účely preklad verejnej listiny ako napr. Výpis z obchodného registra SR, tento Vám prostredníctvom služieb IOMO vybavíme a spolu s úradným prekladom zašleme na Vami zadanú adresu.
Túto službu poskytujeme v cene úradného prekladu, klient uhrádza iba poplatok za vydanie požadovanej úradnej listiny.

Radi ušetríme Váš čas a za typizované dokumenty účtujeme zvýhodnené sadzby. V prípade, že potrebujete úradný preklad takejto verejnej listiny, či už vrámci SR alebo aj v zahraničí, neváhajte nás kontaktovať.

A čo patrí pod služby štátu na pošte IOMO?

  • Výpis z obchodného registra SR
  • Výpis z listu vlastníctva (LV)
  • Výpis z registra trestov (pre fyzické a právnické osoby)
  • Odpis registra trestov (pre fyzické osoby)
  • Kópia z katastrálnej mapy
  • Osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou
  • Zaručená konverzia

Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights