Prekladateľské služby pre zdravotníctvo, farmaceutický priemysel a medicínu

Healthcare, medicine translating services

Zdieľaj s priateľmi

Zdravotníctvo, farmaceutický priemysel, medicína – toto odvetvie, tak ako mnoho iných, funguje v globálnom prostredí a pre firmy s celosvetovým pôsobením je viacjazyčná komunikácia na dennej báze samozrejmosťou. Prekladateľské služby sú preto aj pre tento priemysel esenciálnou súčasťou podnikania v tejto sfére.

Prekladajú sa rôzne materiály, od dôležitých bezpečnostných informácií, stručného návodu pre pacientov, pokynov pri používaní/užívaní výrobku, až po prípadové štúdie a materiály v oblasti ľudských zdrojov.

 

Healthcare translation services

 

Predtlačová korektúra – toto priemyselné odvetvie produkuje množstvo letákov, brožúr a článkov, ktoré sú určené na vytlačenie a následnú distribúciu. Tieto návody na používanie pred ich finalizovaním skontrolujeme z gramatického, štylistického a formálneho hľadiska, aby sme odstránili akékoľvek zrejmé chyby v texte. Ide o precízne a kvalitne vykonanú mravčiu prácu rodeným hovorcom.

Aké texty treba skontrolovať pred ich vytlačením? Najlepšie všetky. Ale hlavne letáky, katalógy, návody na používanie, užívateľné príručky, články do novín, publikácie, brožúry


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights