Preklady a tlmočenie možno využiť v mnohých sférach života

Preklady a tlmočenie v rôznych odvetviach

Zdieľaj s priateľmi

V ktorých odvetviach sú tlmočnícke služby najžiadanejšie?

Dopyt po tlmočníckych službách prevláda v podnikoch, verejných službách, štátnej sfére, školách a mnohých ďalších odvetviach. Ponúkame Vám krátky prehľad využitia tlmočníckych služieb v rôznych odvetviach:

Obchod

Globalizácia zmenila spôsob, akým mnoho spoločností podniká, pričom na medzinárodné trhy vstupuje nespočetné množstvo nových a globálnych hráčov, či startupov. Preto sa spoliehajú na tlmočnícke služby, aby zabezpečili spojenie s klientmi, partnermi a zamestnancami bez ohľadu na to, kde žijú alebo v akom jazyku komunikujú.

Zdravotná starostlivosť

Svet zdravotnej starostlivosti môže byť neprehľadný, najmä pre ľudí, ktorí vyhľadajú lekársku pomoc v iných krajinách. Tlmočníci môžu uľahčiť komunikáciu medzi zdravotníckym personálom a pacientmi. Rovnako dôležitý je napríklad preklad diagnóz pacienta, či liečebných procedúr. COVID-19 a pandemická situácia si pri efektívnej globálnej distribúcii vakcín taktiež vyžadujú jasnú logistickú koordináciu na medzinárodnej úrovni. Takáto globálna spolupráca sa tiež nezaobíde bez kvalitných prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Školenia a worshopy

Keď multikultúrne spoločnosti ponúkajú svojim zamestnancom školenia, musia sa ubezpečiť, že vyhovujú viacjazyčným pracovným silám. Vďaka rôznym typom tlmočníckych služieb, ktoré sú k dispozícii, môžu spoločnosti ponúkať školenia na jednom mieste alebo vysielať semináre prostredníctvom priameho prenosu.

Cestovanie

Tlmočníci a ich služby, resp. prekladateľské služby si našli uplatnenie aj v cestovnom ruchu, či napríklad v živote pendlerov. Tlmočenie v cieľovej destinácii, či vybavenie dokladov a pomoc s formulármi a žiadosťami rôzneho druhu pred cestou do zahraničia sú len zlomkom situácií kedy sa tlmočník, či odborný preklad môžu hodiť.

Vzdelávanie

Tlmočníci sú tiež užitoční v prípade medzinárodných študentov, ktorí chcú porozumieť jazyku regiónu a byť schopný komunikovať s učiteľmi a spolužiakmi. Aj keď študenti rodný jazyk študujú, tlmočníci im môžu pomôcť, aby pri učení nezaostávali, resp. aby pochopili lokálne frázy, či nuansy daného jazyka.

Poistenie

Orientácia v množstve poistných možností môže byť komplikovaná, ak informácie nie sú k dispozícii v cudzom jazyku. Tlmočníci môžu pomôcť ľuďom pri uzatváraní poistenia a uistiť sa, že sú oboznámení s podrobnosťami konkrétneho poistenia.

 

Partner pre tlmočenie

 

Pri výbere tlmočníckej či prekladateľskej služby je dôležité nájsť obchodného partnera, ktorý má tlmočníkov, ktorí dokonale ovládajú zdrojový a cieľový jazyk a disponujú aj odbornými znalosťami daného predmetu. Tlmočníci musia byť navyše schopní okamžite transformovať kultúrne nuansy na výroky, ktoré rezonujú s cieľovým publikom. S expanziou vášho podnikania a získavaním nových klientov si vyberte tlmočnícku spoločnosť, ktorá vám ponúkne komplexné riešenie a kvalitné služby zodpovedajúce Vašim aktuálnym potrebám.


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights