Svadba s cudzincom alebo sobáš s úradným tlmočením

Zdieľaj s priateľmi

Sobáš s cudzincom

Svadba alebo sobáš s úradným tlmočením

Vedeli ste, že podľa Zákona o rodine:
“Ak jeden z účastníkov konania (snúbenec alebo svedok) nerozumie jazyku,
v ktorom sa konanie vedie, resp. je zrejmé, že jazyk,
v ktorom sa konanie vedie, neovláda na potrebnej úrovni,
správny orgán (starosta, primátor, poslanec obecného
alebo mestského zastupiteľstva) má povinnosť ustanoviť tlmočníka.”

Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.