Systém 4 očí pri korektúrach textu

Systém 4 očí pri korektúrach textu

Zdieľaj s priateľmi

Korigovať text po sebe býva niekedy zložité. Chybu často nevidíte. Systém 4 očí pri korektúrach textu? Využite ho. Že prečo?

Každý z nás sa v živote venujeme inej oblasti, inému odboru. Každá ľudská činnosť má svoje špecifiká. Nech ide o akúkoľvek činnosť, stáva sa, že kvôli rutine nevidíme to, čo je nezávislej osobe-kolegovi zrejmé a viditeľné na prvý pohľad. V skratke by sme mohli povedať, že ak chybu nevidíte, nejde o vašu neznalosť, ale o tzv. prevádzkovú slepotu. Preto je dobré, ak pri kontrole hotového diela pozrie na výsledok človek znalý danej oblasti. Takejto kontrole sa zvykne hovoriť, že ide o kontrolu 4 očí.

Príklad z praxe

Náš klient s ktorým spolupracujeme v oblasti prekladov a tlmočenia pri jeho medzinárodných projektoch si dal vyhotoviť webovú stránku. Marketingový manažér nás požiadal, aby sme vypracovali kalkuláciu za vyhotovenie korektúr. Išlo o pomerne rozsiahly web spoločnosti z oblasti vinárstva. Na webe sa nachádzalo 40 stránok, vyše 90 produktov a tiež približne 30 článkov na blogu. Kalkuláciu sme spracovali a zaslali pracovníkovi marketingu. Keďže sa dlhšie neozýval, kontaktovali sme ho. Marketingový manažér s ponukou súhlasil, ale potvrdenie objednávky viazlo na riaditeľovi. Ten prišiel s otázkou, či je to vôbec potrebné. Veď po slovensky hádam marketingový manažér musí vedieť. No nie? Samozrejme, že áno. Ako profesionál však potreboval manažér finálne potvrdenie, že je všetko korektné. Chcel, aby sa nová webová prezentácia stala výkladnou skriňou spoločnosti. A vo výkladnej skrini predsa býva to najlepšie, čo vo firme je. Napísali sme preto stanovisko k našej ponuke – prečo sa najčastejšie firmy rozhodnú pre kontrolu textu, aj keď je v materinskom jazyku. O metodike štyroch očí vedenie predtým nepočulo. Cena za korektúru bola iba promile ceny webovej prezentácie a pochopili, že urobiť finálnu kontrolu je na prospech firmy a jej komunikácie na úrovni segmentu a kvality produktov, v akej sa samotná firma a jej produkty a služby pohybujú. Preto budeme radi, ak si v podobnej situácii spomeniete, že metóda 4 očí môže byť na prospech aj v otázkach jazyka slovenského. Sme tu pre vás!


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights