PREKLADY BEZ HRANÍC

Nie ste si istí výberom vhodného typu tlmočenia? Tlmočenie na konferenciách, rokovaniach a v cestovnom ruchu

ZORIENTUJEME VÁS

Pomôžeme Vám zorientovať sa v danej problematike a navrhneme riešenie na mieru. Dôkladne Vám vyberieme tlmočníka podľa vašich požiadaviek, ktorý prispeje k úspešnému priebehu vašej príležitosti. Svojmu tlmočníkovi môžete poskytnúť podkladové materiály (brožúry, prezentácie, informácie o predmete tlmočenia), aby sa vopred pripravil terminologicky a podal perfektný výkon. Podľa typu udalosti poskytujeme konzekutívne alebo simultánne tlmočenie.

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE (TLMOČENIE NÁSLEDNÉ)

Pri konzekutívnom tlmočení odborník tlmočí prejav rečníka po jednotlivých vetách  či úsekoch reči  do cieľového jazyka. Tlmočník je vždy prítomný medzi účastníkmi a počas vystúpenia si robí poznámky.  Výhodou tohto typu je, že k nemu nie je potrebná špeciálna tlmočiaca technika. Takýto typ tlmočenia sa využíva počas obchodných rokovaní, prednášok, výstavách a pri výjazdoch.

SIMULTÁNNE TLMOČENIE (SYNCHRÓNNE)

Simultánne tlmočenie prebieha súčasne s vystúpením rečníka. Tlmočník pracuje v kabíne, počúva prejav rečníka cez slúchadlá a zároveň tlmočí do mikrofónu. Ide o mozgovo náročnú činnosť, obvykle sa vyžadujú dvaja tlmočníci. Takéto tlmočenie sa využíva počas konferencií či seminárov.

OBJEDNÁVKA ONLINE

Naše služby môžete využiť okamžite záväzným online objednaním. 

CENNÍK SLUŽIEB

Základný cenník služieb, ktorý obsahuje metodiku kalkulácie cien. 

NEZÁVÄZNÁ KALKULÁCIA

Preklad vášho textu naceníme do 20 minút. Samozrejme nezáväzne!