PREKLADY BEZ HRANÍC

Tlmočenie na konferenciách, rokovaniach
a v cestovnom ruchu

PROFESIONÁLNE TLMOČENIE PRE VAŠE PODUJATIA, ČI KONFERENCIE

Pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike tlmočenia a navrhneme riešenie na mieru. Dôkladne Vám vyberieme tlmočníka podľa vašich požiadaviek, ktorý prispeje k úspešnému priebehu vašej príležitosti.

Svojmu tlmočníkovi môžete poskytnúť podkladové materiály (brožúry, prezentácie, informácie o predmete tlmočenia), aby sa vopred pripravil terminologicky a podal perfektný výkon. Podľa typu udalosti poskytujeme konzekutívne alebo simultánne tlmočenie.

Tlmočenie

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE (TLMOČENIE NÁSLEDNÉ)

Konzekutívne tlmočenie – odborník tlmočí prejav rečníka po jednotlivých vetách  či úsekoch reči  do cieľového jazyka. Tlmočník je vždy prítomný medzi účastníkmi a počas vystúpenia si robí poznámky.  Výhodou tohto typu je, že k nemu nie je potrebná špeciálna tlmočiaca technika. Takýto typ tlmočenia sa využíva počas obchodných rokovaní, prednášok, výstavách a pri výjazdoch.

Simultánne tlmočenie

SIMULTÁNNE TLMOČENIE (SYNCHRÓNNE)

Simultánne tlmočenie prebieha súčasne s vystúpením rečníka. Simultánne tlmočenie sa tiež označuje ako kabínkové simultánne tlmočenie. Tlmočník pracuje v kabíne, počúva prejav rečníka cez slúchadlá a zároveň tlmočí do mikrofónu. Ide o mozgovo náročnú činnosť, obvykle sa vyžadujú dvaja tlmočníci. Takéto tlmočenie sa využíva počas konferencií či seminárov.

Objednávka online

Naše služby môžete využiť okamžite nezáväznou online objednávkou.

Cenník služieb

Základný cenník služieb, ktorý obsahuje metodiku kalkulácie cien.

Nezáväzná kalkulácia

Preklad vášho textu naceníme do 20 minút. Samozrejme nezáväzne!
Verified by MonsterInsights