Tlmočenie školení BOZP pre automobilový priemysel, logistiku, ale i obchodné spoločnosti a personálne agentúry  

Tlmočenie školení BOZP pre automobilový priemysel, logistiku

Zdieľaj s priateľmi

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci má hlavne preventívny a ochranný charakter. Cieľom je, aby zamestnávateľ zabezpečil všetky procesy a zaškolenie v súlade so zákonom.

Zamestnávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo u ktorej sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov a študentov. Od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa tak podnikateľ stáva zamestnávateľom. Znamená to, že povinnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ale i pracovnou zdravotnou službou sa vzťahujú na podnikateľa vtedy, ak má aspoň jedného zamestnanca na pracovnú zmluvu alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Povinností, ktoré zákon o BOZP a zákon o ochrane verejného zdravia zamestnávateľom ukladajú, je veľmi veľa. Závisia nielen od veľkosti zamestnávateľa, ale napríklad aj od predmetu činnosti zamestnávateľa a s tým súvisiacimi zdravotnými rizikami, ktorým sú jednotliví zamestnanci vystavení.

Zákon o BOZP vyžaduje, aby školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bolo vykonané zrozumiteľne a preukázateľne.

Zrozumiteľnosť v tomto prípade znamená, že školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci by malo byť vykonané tak, aby mu každý zamestnanec porozumel. Čo ale v situácii, ak potrebujete najímať do firmy ľudí, ktorí nie sú Slováci a nášmu jazyku ešte dostatočne nerozumejú? Vtedy prichádza na rad povinnosť zamestnávateľa pretlmočiť, resp. zabezpečiť tlmočníka tak, aby školenie odznelo v rodnom jazyku zamestnanca.

Tlmočenie školení BOZP najčastejšie zabezpečujeme pre automobilový priemysel (najmä závody, ktoré vyrábajú komponenty pre automobilky), logistiku, ale i personálne agentúry  

Na BOZP školenie si musí zamestnávateľ vyhradiť nielen dostatočný čas, ale v zmysle splnenia povinnosti úplného a správneho porozumenia je dôležité, že sa bude lektor vyjadrovať spôsobom zrozumiteľným pre zamestnancov a školenie bude doplnené praktickými príkladmi. K správnemu porozumeniu je preto dôležité, aby boli zamestnanci pri výklade oboznámení so zásadami v ich rodnom jazyku, alebo v jazyku, ktorému dostatočne rozumejú. Z tohto dôvodu sme už niekoľkokrát tlmočili školenia BOZP v rôznych výrobných závodoch (najmä automobilky, alebo firmy ktoré vyrábajú komponenty pre automobilové závody), ale i v personálnych agentúrach a v obchodných firmách. Najčastejšie tlmočíme školenia v bulharčine a maďarčine. Samozrejme, že sme pripravení pretlmočiť školenia podobného, ale i iného charakteru aj v iných jazykoch. Pre stanovenie ceny tlmočenia sa na nás obráťte zaslaním  mailu, alebo vyplnením kontaktného formuláru. Kalkuláciu vám spracujeme do 20 minút.

Alebo nás kontaktujte s požiadavkou vyplnením formulára: 


    Zdieľaj s priateľmi

    Comments are disabled.

    Verified by MonsterInsights