Tlmočnícke služby majú svoju históriu. Pozrite si 10 fascinujúcich tlmočníkov, ktorí ju zmenili.

Úradné preklady

Zdieľaj s priateľmi

Úradný preklad a tlmočenie majú svoje začiatky v dávnej histórii. Prekladatelia a tlmočníci boli dôležitým článkom mnohých historických udalostí. Dar výrečnosti bol v priebehu dejín neoceniteľný a tlmočníci, či prekladatelia po celé veky hrali kľúčovú úlohu v otázke vojny a mieru. Často jednoducho upadnú do zabudnutia, ale nie je to vždy tak. Predstavíme Vám 10 tlmočníkov, ktorí mali na formovanie sveta veľký vplyv.

1. Constantine Phaulkon

Constantine Phaulkon, syn gréckeho krčmára, pricestoval do Siamu v roku 1678 s anglickými obchodníkmi.

Najprv pracoval ako tlmočník pre Britskú východoindickú spoločnosť, ktorej pomáhal podkopávať holandské záujmy predtým,

než získal miesto v siamskej civilnej správe v hlavnom meste Ayutthaya. Jeho tlmočnícke, prekladateľské a účtovnícke schopnosti mu dopomohli krýchlemu kariérnemu rastu.

Medzi rôznymi činmi, ktorými zapôsobil na siamský kráľovský dvor, znížil aj náklady na presun veľvyslanectva do Perzie a vyrovnal sa s problematikou anglických dlhov.

Ponúkli mu miesto phrakhlanga, čo bol najvyšší civilný post, čo však odmietol v prospech poradnej úlohy, ktorá ho stavala do pozície kontroly nad kráľovskou pokladnicou

bez vytvárania politických nepriateľov. Phaulkonsa tak stal blízkym poradcom kráľa Naraia a tým pádom aj druhým najmocnejším mužom Siamu.

Vďaka titulu „vrchný inšpektor zahraničného obchodu“ mal výrazný vplyv na zahraničnú politiku krajiny.

2. Felipe

Mladého muža, ktorý sa narodil na ostrove Puna pri pobreží ríše Inkov, zajali Španieli a zamestnali ho ako tlmočníka pri dobytí Peru.

Bola to nešťastná situácia, pretože Felipe neovládal kečuánsky jazyk Inkov ani španielčinu,

hoci obidva jazyky pochytil dosť pôsobivým spôsobom bez akéhokoľvek formálneho vzdelania to tak, že počúval rozhovory ľudí.

3. Gaspar Antonio Chi

Gaspar Antonio Chi, ktorý sa narodil ako syn mayského šľachtica Xiu v roku 1530, vyrástol do doby,

kedy videl ako sa svet jeho predkov obracia naruby a kedy si v tomto novomsvete mal nájsť vplyvné miesto. Jeho otec,

Ah KulelChi, ktorý sa predtým stretol so skupinou Španielov, ktorí preskúmavali Yucatán, bol zavraždený na veľvyslanectve počas cesty z ich rodného mesta Mani do ChichenItzy,

aby sa tam zúčastnil rituálov na privolanie dažďa. Počas bezpečného priechodu, ktorý im sľubovali ich súperi,Nachi Cocomovia, ich vo chvíli nepozornosti zmasakrovali.

Chi pracoval ako tlmočník pre novovymenovaného Yucatánskeho biskupa v Merine. Možno ako pokánie za svoju úlohu v hrôzachroku 1562 zasvätil veľkú časť svojho života zaznamenávaniu histórie

Yucatánu pred dobytím, pomohol mayskej šľachte prispôsobiť sa španielskemu koloniálnemu systému a kritizoval negatívny vplyv španielskeho sociálneho a ekonomického systémuna mayský ľud a pomáhal pri jeho obhajobe v právnych prípadoch.

4. Boubou Penda 

V roku 1897 francúzsky správca Ernest Noirot prevzal kontrolu nad oblasťou Juta Fallon v regióne Guinea, predtým nezávislým regiónom, nad ktorým Francúzi získali moc kombináciou prefíkaných zmlúv a politických zásahov. Priniesol so sebou mladíka menom BoubouPenda, ktorý pracoval ako sluha v jednej domácnosti v Senegale, kde ho Noirot stretol a obľúbil si ho. Boubou sa vypracoval zo sluhu na neoceniteľného Noirotovho tlmočníka a neskôr sa stal jeho blízkym a dôverným priateľom. Keď Noirot získal moc, Bouboutaktiež získal veľkú moc a vplyv. Noirot bol zjavne presvedčený, že bývalý otrok má ušľachtilú krv a dokonca o ňom hovoril ako o svojom vlastnom synovi.

5. Sarah Winnemucca

Sarah Winnemuccasa narodila okolo roku 1844 ako príslušníčka kmeňa Paiute vo východnej Nevadea jej pravé meno bolo Thocmetony, čo znamená „Mušľový kvet“. Jej starý otec, Truckee, veril v mierové spolužitie s bielymi, zatiaľ čo samotná Winnemuccao tom, naopak, pochybovala. Napriek tomu sprevádzala svoju matku a starého otca do Kalifornie, kde pracovala pre rodiny belochov a naučila sa po anglicky a po španielsky, ako aj lepšie porozumela kultúre belochov. So sestrou Elmou navštevovali rímskokatolícku školu,až kým rodičia ďalších študentov nevzniesli námietky proti ich prítomnosti. Boli nútení odísť, ale Sarah naďalej rozvíjala svoje jazykové schopnosti.

Winnemucca sa stala sprostredkovateľkou medzi armádou a príslušníkmi kmeňa Paiute a presvedčila otcovu skupinu, aby sa rozhodli presťahovať do rezervácie, a tiež slúžila ako spojka počas Vojny proti Bannokomv roku 1878.

6. Karl Gützlaff

Karl Gützlaff, syn holandského krajčíra, sa stal misionárom v Siame (Thajsko). Tam sa naučil thajčinu a čínsky fujianský dialekt, preložil Nový zákon do thajčiny a potom odišiel do Batavie (Jakarta), kde sa naučil malajčinu a niektoré ďalšie čínske dialekty. Posadnutý Čínou sa v 30. rokoch 19. storočia vydal na niekoľko expedícií na juhočínske pobrežie, kde šíril kresťanskú literatúru. V roku 1834 sa stal tlmočníkom a tajomníkom Východoindickej spoločnosti v Kantone. Tam preložil Evanjelium podľa Jána a Jánove listy s pomocou troch japonských námorníkov, ktorých vlny unášali cez Tichý oceán k mysu Flattery, načo ich spoločnosť HudsonBayposlala do Macao.

7. Tisquantum

Tento muž, všeobecne známy ako Squanto, bol medzi 24 mužmi z kmeňov Nauset a Patuxet, ktorých v roku 1615 zlákal na palubu lode nepoctivý anglický obchodník Thomas Hunt. Nasľuboval im obchod s bobrími kožušinami, ale namiesto toho ich kupec uväznil v podpalubí a previezol do Malaga v Španielsku, kde ich chcel predať ako otrokov. Huntov plán bol zmarený, keď španielski mnísi zistili, že predáva amerických domorodcov.

V tom čase sa však Tisquantovi podarilo dostať do Londýna, kde sa naučil anglicky a ubytoval sa u Johna Slaneyho, pokladníka spoločnosti Newfoundland Company. Slaney zamestnal Tisquanta ako tlmočníka a experta na danú lokalitu a poslal ho do kolónie Newfoundland. Tam sa Tisquantumstretol s ThomasomDermeom, mužom zo spoločnosti New EnglandCompany, ktorý dúfal, že urovná spory s miestnymi kmeňmi. V roku 1619 sa vydali na uzavretie mieru s domorodými Američanmi Nového Anglicka a objavili opustené ruiny Tisquantovejdediny.Tisquantum nadviazal kontakt s vodcamikonfederácie Wampanoag a pripojil sa k ich komunite. Dermer pokračoval vo svojej mierovej misii, pričom ho zajal stále nepriateľský kmeň Nauset. Zachránil ho Tisquantum, ale Derme bol znova napadnutý potom, čo sa sám vydal na juh. Zomrel na následky zranení vo Virgínii.

8. Estevanico

Muž známy ako Estevanico, ktorý sa narodil v severnej Afrike na začiatku 16. storočia, bol pravdepodobne prvý moslim, ktorý vkročil na územie Severnej Ameriky. Maur vyrastal v úrodnej marockej oblasti OumerRbia, o ktorú horlivo bojovali Berberi a Portugalci. Do roku 1527 bol majetkom kastílskeho šľachtica AndresaDorantesa a dostal kresťanské meno Estevanico, čo bol pravdepodobne spôsob, ako jeho zotročenie uzákoniť pred Isabellou, kráľovnou Španielska.

9. Alexander Burnes

Alexander Burnes bol Škót sprirodzeným talentom na jazyky a ktorý sa hneď po príchode do Bombaja ako vymenovaný práporčík v roku 1821 vrhol na štúdium hindustánčiny a perzštiny. Rýchlo sa v indicko-britskej administratíve vypracoval a vymenovali ho za asistenta Rezidenta v oblasti Kutch, HenryhoPottingera. Burnessa vypravil na expedíciu proti prúdu rieky Indus ako prvý človek vyslaný západnou mocnosťou od čias Alexandra Veľkého v nádeji, že sa tieto vody otvoria západnej lodnej doprave. Namiesto britských vojakov si za sprievod vybralmužov z kmeňaBaloč, aby zakryl svoje úmysly, a po úspešnej ceste v dĺžke 1600 kilometrov sa s veľkou slávou vrátil do Láhaur.

Jeho druhá výprava viedla cez Afganistan, Turkestan a Irán, pričom jeho správa z výpravy mala názov Cesty do Bokhary, záznam o ceste z Indie do Kábulu, Tartárie a Perzie (TravelsintoBokhara, beinganAccount of a Journeyfrom India to Cabool, Tartary and Persia). V roku 1836 bol Burnes vyslaný na obchodnú misiu do Kábulu, kde ho vrelo privítal DostMuhammadChán, s ktorým mal po predchádzajúcom stretnutí priateľský vzťah. Burneschcelchánovi ponúknuť britskú podporu, ale emirova nezávislosť bola spochybnenáa na afganský trón bol dosadený bývalý a neefektívny emirShahShuja. Za hlavného vyslanca bol vymenovaný William HayMacnaghten.

10. Thomas Pereira a Jean-Francois Gerbillon

V 17. storočí boli jezuitskí misionári rozhodujúcim spojovacím článkom medzi Západom a dynastiou Čching, keďže čínski cisári si ich vážili pre ich vedecké poznatky a jazykové schopnosti. V tom čase panovalo napätie medzi portugalskými jezuitmi, ktorí pricestovali ako prví, a francúzskymi jezuitmi, ktorí pricestovali neskôr a vo väčšom počte, aby rozbili lusitánsky monopol. V tom istom období začali ruskí kozáci pri hľadaní kožušín a obilia prenikať na sever ríše Čching, narážali na pohraničné vojská a podmanili si sibírske kmene, ktoré Pekingu odovzdávali tribúty.

Keď si cisár Kang-xi vybral portugalského jezuitu Thomasa ako tlmočníka na súde medzi ríšou Čchinga Rusmi a nariadil mu, aby si priniesol spoločníka, vybral si Pereira, napriek vnútornému napätiu medzi jezuitmi, Francúza Jeana-Francoisa Gerbillona. Jezuiti boli vybraní, pretože najvýhodnejšia lingua franca medzi Rusmi a Číňanmi bola latinčina. Počas rokovaní Rusi zmenili znenie predbežnej zmluvy a povedali jezuitom: „Nemusíte čínskym delegátom rozprávať všetky podrobnosti, zmluva je v latinčine a Číňania by vôbec ničomu nerozumeli.“ Pereira a Gerbillionvšak odmietli cisárovi Kang-xi ťahať popod nosmedové motúzy.

Zdroje: 10 FascinatingInterpretersWhoChangedHistory – Listverse

 


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights