PREKLADY BEZ HRANÍC

Úradné (súdne) preklady s pečiatkou
v Bratislave, Dunajskej Strede a Leviciach

Úradné (súdne) preklady v Bratislave, v Dunajskej Strede a v Leviciach

Jednou z hlavných činností našej spoločnosti PREKLADY BEZ HRANÍCúradné (súdne) preklady v Bratislave, v Dunajskej Strede a v Leviciach. Naši prekladatelia sú profesionáli a disponujú poverením Ministerstva spravodlivosti.

Certifikáty kvality ISO pri prekladoch a tlmočení

Úradné preklady (často uvádzané aj ako súdne preklady, alebo aj preklady s pečiatkou), sú vyžadované hlavne na  oficiálne účely, ďalej pri komunikácii so štátnou správou, pri tendroch na štátne zákazky, pri sobášoch v zahraničí a tak ďalej. Naše preklady sú kvalitné a vyhovujúce všetkým požiadavkám vyplývajúcim zo zákona.

Čo najčastejšie úradne prekladáme pre našich klientov?

  • vysvedčenia, zmluvy, sobášne listy, diplomy
  • rodné listy, súdne rozhodnutia, úmrtné listy
  • výpisy z registrov (trestov, obchodného registra…)
  • splnomocnenia, osvedčenie podpisu, potvrdenie o poistení
  • faktúry a doklady pri dovoze áut zo zahraničia
  • potvrdenia z úradov a poisťovní (zdravotná, sociálna…)

Aké sú výhody spolupráce s nami pri úradných (súdnych) prekladoch?

a) Disponujeme širokou databázou našich profesionálnych prekladateľov, ktorí majú poverenie Ministerstva spravodlivosti a sú zároveň odborníkmi na rôzne oblasti (telekomunikácie, právo, ekonómia, školstvo, architektúra, umenie…)

b) Nezáväznú kalkuláciu na ÚRADNÉ (SÚDNE) PREKLADY vám spracujeme do 20 minút od zadania na spracovanie, aj prostredníctvom online kalkulácie na našej webovej stránke, bez nutnosti použitia mailu (systém je prispôsobený tak, aby ste kópie dokumentov mohli priamo vložiť a odoslať na spracovanie)

c) Disponujeme štyrmi kanceláriami, z toho dve sú v centre Bratislavy a Ružinova, jedna je v centre Dunajskej Stredy a štvrtá je v širšom centre Levíc, v blízkosti hneď niekoľkých notárskych úradov.

d) V prípade potreby spracujeme vašu požiadavku expresne aj s doplnkovými službami a doručením. Ak to bude žiadané, vyhotovíme i kópie dokumentov a vieme vám ušetriť čas aj s ďalšími nadstavbovými službami, ktoré budete v danej chvíli potrebovať.

Zachovanie mlčanlivosti

V našej kancelárii je zachovanie mlčanlivosti súčasťou našich služieb. Prichádzame do styku s množstvom informácií a citlivých dát. Naše postupy a procesy sú nastavené tak, aby si mohol byť klient istý nielen perfektným prístupom a prekladom, ale aj našou diskrétnosťou.

Objednávka online

Naše služby môžete využiť okamžite nezáväznou online objednávkou.

Cenník služieb

Základný cenník služieb, ktorý obsahuje metodiku kalkulácie cien.

Nezáväzná kalkulácia

Preklad vášho textu naceníme do 20 minút. Samozrejme nezáväzne!
Verified by MonsterInsights