Kedy potrebujete úradný preklad a kto vám spraví úradný preklad

Úradné a súdne preklady

Zdieľaj s priateľmi

Kedy potrebujete úradný preklad s pečiatkou a kto vám spraví úradný preklad

Úradný preklad je úradná listina vyhotovená úradným prekladateľom, ktorý je splnomocnený štátom na vykonávanie tejto činnosti.  Takýto preklad s pečiatkou, previazaný šnúrou trikolórou môžete použiť potom na úradné účely – teda môžete ich predložiť rôznym úradom, súdu a pod.

Uvádzame niekoľko príkladov z praxe, kedy určite budete potrebovať úradný preklady dokladu/listiny:

Sobáš  – sobášny list, rôzne potvrdenia;

Narodenie dieťaťarodný list,

Preukázanie bezúhonnostivýpis z registra trestov

Obchodovanie zo zahraničímvýpis z obchodného registra

Poverenie inej osoby na zastupovanie – splnomocnenie

Štúdium v zahraničí – diplomy, vysvedčenia a pod.

Úradný preklad s pečiatkou pre vás v PREKLADY BEZ HRANÍC vieme vyhotoviť aj na počkanie, alebo v krátkych dodacích lehotách.

Budete mať istotu, že dokument môžete použiť na právne účely.

Napíšte nám vašu požiadavku, pripojte doklad, ktorý žiadate preložiť a my vám do 20 minút pošleme cenovú ponuku.

Online kalkulácia prekladu a tlmočenia

Keď potrebujete úradný preklad

PREKLADY BEZ HRANÍC


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights