Získali sme certifikáty kvality ISO

Certifikáty kvality ISO pri prekladoch a tlmočení

Zdieľaj s priateľmi

Získali sme certifikáty kvality ISO pri prekladoch a tlmočení

Vďaka Vám všetkým, firmám aj súkromným osobám, ktorí ste nám poslali na úradný preklad, bežný preklad, rodný list, zakladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu, výpis z obchodného registra, apostil, faktúru, uznesenie, rozhodnutia, podania, výzvy, vysvedčenia, diplomy, listy vlastníctva, výpis z registra trestov, návod na používanie, užívateľskú príručku, technický preukaz, zápisnicu, cestovný pas, lekársku správu, katalógy, tlačové správy,  webové stránky,  brožúry, a rôzne iné materiály mohla

spoločnosť PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o.

splniť požiadavky systému manažérstva kvality v prekladateľských službách

a získať certifikát EN ISO 17100:2015 a zaviesť systém manažérstva kvality v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb STN EN ISO 9001:2016.

Zavedenie týchto noriem znamená, že v PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o. sú prísne sledované procesy vo firme, ktoré sú jasne popísané, kontrolované, vyhodnocované v záujme zabezpečenia požiadaviek klientov. Využívaním osvedčených procesov a získaním certifikátov sa proces kvalitne poskytnutých služieb nekončí. Pre manažment spoločnosti to predstavuje predovšetkým snahu o zvýšenie intenzity povedomia cieľovej skupiny o značke pôsobiacej predovšetkým v západoslovenskom regióne a rozmach podnikania. Ďakujeme našim odborne erudovaným zamestnancom, ktorí s nadhľadom zvládli všetky neštandardné aj nadštandardné požiadavky a zadania, tesné termíny vyhotovenia a dodania a ďakujeme našim klientom, že sú s nami už 10 rokov a veríme, že aj do budúcna zostaneme dôveryhodným a spoľahlivým partnerom v oblasti prekladov a tlmočenia pre širokú verejnosť, nadnárodné spoločnosti, malých a stredných podnikateľov, ale aj štátnu správu.

Niečo o nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2008 a už od začiatku nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme dennodennou mravčou prácou kládli dôraz na kvalitu našich služieb, inovácie a splnenie požiadaviek klientov do poslednej bodky. Zabezpečujeme a poskytujeme úradné a neúradné preklady v rôznych jazykoch a jazykových kombináciách, z ktorých ani jeden nie je slovenský. Pôsobíme v Bratislave v mestskej časti Staré mesto a Ružinov. Pobočka kancelárie funguje tiež v Dunajskej Strede a  čoskoro otvoríme novú pobočku v Leviciach.

Radi Vám pomôžeme s prekladmi či zabezpečením tlmočenia na Vaše podujatie. Kontaktujte nás TU.


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights